Velkommen til Hivfondet

I dag lever over 5000 personer med hiv eller aids i Norge. Hvert år diagnostiseres mellom 250 og 300 nye personer med hiv her i landet. Senest i 2013 ble det diagnostisert 245 nye hivpositive i Norge.

Tanken er at "Hivfondet - til hjelp i en vanskelig situasjon" skal bidra til å bedre hivpositives livssituasjon gjennom å yte støtte til de som er vanskeligst stilt.

På disse sidene finner du mer informasjon om fondet og dets arbeid.