Søknad om støtte fra Hivfondet

Hivfondet gir bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive.


Hva kan man søke om fra fondet ?

Fondet setter ingen begrensninger på hva det kan søkes om. Fondet vil vanligvis ikke dekke tjenester og ytelser som det tilligger det offentlige å dekke, for eksempel ytelser via NAV.

Ved de siste tildelingene har tildeling for enkeltpersoner ligget på ca. kr. 7-8000, for de med forsørgeransvar noe høyere.


Hvor finner jeg søknadsskjemaet?

Søknadsskjema finner du ved å klikke på linken under. Skjemaet kan deretter skrives ut og fylles inn for hånd. Du kan ikke sende skjemaet til oss på e-post. Husk å lukke vinduet etterpå. Søknadsskjema.


Hvilke vedlegg og opplysninger trenger jeg?

Dette fremgår av søknadsskjemaet. Fondet kan ikke innhente opplysninger fra andre, derfor må søker selv sende dokumentasjon.


Hva er søknadsfristen?

Hivfondet har to søknadsfrister: 1. mai og 1. oktober hvert år.


Hvor skal søknaden sendes?

Alle søknader sendes til vår forretningfører (ikke på e-post):

Hivfondet - til hjelp i en vanskelig situasjon
c/o Advokatfirmaet Haaland DA
Rådhusgaten 23
0158 OSLO