Bidrag til fondet

Vi klarer dessverre ikke å hjelpe alle som har behov for det. I 2011 mottok fondet søknader for om lag 1,4 millioner kroner, mens utbetalingene ble på 200 000 kroner. Med flere bidragsytere kunne flere fått hjelp. I 2002 mottok vi to store testamentariske gaver fra anonyme givere, noe som var av uvurderlig betydning for fondets arbeid. I tillegg har fondet ved flere anledninger mottatt gaver som følge av oppfordring ved bisettelser.

Dersom du ønsker å gi et bidrag til Hivfondet, kan du gjøre det på kontonummer 1644.15.13880.