Søknad om støtte fra Hivfondet

Hivfondet gir bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive.

Hva kan man søke om fra fondet ?

Fondet setter ingen begrensninger på hva det kan søkes om. Fondet vil vanligvis ikke dekke tjenester og ytelser som det tilligger det offentlige å dekke, for eksempel ytelser via NAV.

Ved de siste tildelingene har tildeling for enkeltpersoner ligget på ca. kr. 7-8000, for de med forsørgeransvar noe høyere.

Hvor finner jeg søknadsskjemaet?

Søknadsskjema finner du ved å klikke på linken under. Skjemaet kan deretter skrives ut og fylles inn for hånd. Du kan ikke sende skjemaet til oss på e-post. Husk å lukke vinduet etterpå.

Hvilke vedlegg og opplysninger trenger jeg?

Dette fremgår av søknadsskjemaet. Fondet kan ikke innhente opplysninger fra andre, derfor må søker selv sende dokumentasjon.

Hva er søknadsfristen?

Hivfondet har to søknadsfrister: 1. mai og 1. oktober hvert år.

Hvor skal søknaden sendes?

Alle søknader sendes til vår forretningfører (ikke på e-post):

Hivfondet – til hjelp i en vanskelig situasjon
c/o Advokatfirmaet Haaland DA
Rådhusgaten 23
0158 OSLO

Behandling av personopplysninger

I forbindelse med innføring av EUs personvernforordning GDPR sommeren 2018, har Hivfondet utarbeidet nye rutiner for håndtering av personopplysninger.

Hivfondets behandlingsgrunnlag for personopplysningene er samtykket søkeren gir på søknadsskjemaet. Søkerne kan på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake, og be om å få søknaden og alle vedlegg i retur. Som følge av tilbakekallelsen vil søkeren ikke lenger være en kandidat til midler for den aktuelle søknadsperioden. Samtykke gis på søknadsskjemaet.

Personopplysningene Hivfondet mottar i forbindelse med søknaden oppbevares av forretningsfører frem til søknadsfrist. Deretter gjennomgås søknadene av styret, og midler til tildeling fordeles mellom søkerne. Samtlige søknader med vedlegg makuleres kort tid etter avslutning av saksbehandlingen og utbetaling av tildelte midler. Ethvert forberedende dokument utarbeidet i forbindelse med tildeling makuleres og slettes senest samtidig med avslutning av søknadsbehandlingen.

Tildelingsbrev med navn og adresse på søkerne oppbevares inntil påfølgende styre- og representantskapsmøte i Hivfondet er avholdt.

Hivfondet forbeholder seg retten til å oppbevare opplysninger om fordeling av midler i inntil tre år for å sikre en rettferdig fordeling av midlene til disposisjon. Opplysningene blir deretter rutinemessig slettet.