Gå til innhold

Kategori: Ukategorisert

Aktuelle sider

Mer nyttig informasjon om hiv/aids kan du finne på: http://www.hivnorge.no – interesseorganisasjon for hivpositive og organisasjoner som arbeider mot utbredelse av hiv i Norge http://www.fhi.no/tema/hiv-og-aids – her kan du blant annet studere statistikk http://www.gaysir.no – et aktuelt sted for homofile http://www.aksept.org – Kirkens Bymisjons kontaktsenter for hivpositive, Aksept http://www.olafia.no – Senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner – OUS. http://www.helseutvalget.no – Helseutvalget https://www.unaids.org/en information on the United Nations program on hiv/aids in english https://helsenorge.no/sykdom/kjonnssykdommer/hiv-og-aids http://www.nyepluss.no – Nye Pluss – Hivpositives landsforening Går du inn på ovenstående linker… Read more Aktuelle sider

Kontakt oss

Dersom det er noe du lurer på, må du gjerne ta kontakt med oss: Hivfondet – til hjelp i en vanskelig situasjonc/o Advokatfirmaet Haaland DARådhusgaten 230158 OSLOTlf. 23 10 35 80 Husk at søknader om støtte fra fondet ikke kan sendes på e-post, kun i vanlig post.

Bidrag til fondet

Vi klarer dessverre ikke å hjelpe alle som har behov for det. I 2011 mottok fondet søknader for om lag 1,4 millioner kroner, mens utbetalingene ble på 200 000 kroner. Med flere bidragsytere kunne flere fått hjelp. I 2002 mottok vi to store testamentariske gaver fra anonyme givere, noe som var av uvurderlig betydning for fondets arbeid. I tillegg har fondet ved flere anledninger mottatt gaver som følge av oppfordring ved bisettelser. Dersom du ønsker å gi et bidrag til Hivfondet, kan du gjøre det på kontonummer 1644.15.13880.

Søknad om støtte fra Hivfondet

Hivfondet gir bistand til enkeltpersoner bosatt i Norge som er hivpositive. Hva kan man søke om fra fondet ? Fondet setter ingen begrensninger på hva det kan søkes om. Fondet vil vanligvis ikke dekke tjenester og ytelser som det tilligger det offentlige å dekke, for eksempel ytelser via NAV. Ved de siste tildelingene har tildeling for enkeltpersoner ligget på ca. kr. 7-8000, for de med forsørgeransvar noe høyere. Hvor finner jeg søknadsskjemaet? Søknadsskjema finner du ved å klikke på linken under. Skjemaet kan deretter skrives ut og fylles inn for… Read more Søknad om støtte fra Hivfondet

Vedtekter for ”Hivfondet – til hjelp i en vanskelig situasjon”

§ 1. Stiftelsens navn m.v. § 1.1 Stiftelsens navn er ”HIVFONDET – til hjelp i en vanskelig situasjon”. § 1.2 Stiftelsen er en sammenslåing av ”Det norske hiv-fondet til minne om Gudmund Bakaas”, ”Henki Hauge Karlsens Minnefond” og ”Per Høydahls legat”, og til minne om de nevnte personer. § 1.3 Stiftelsens sete er i Oslo. § 1.4 Stiftelsen er registrert i Stiftelsestilsynets register. § 2. Stiftelsens kapital § 2.1 Stiftelsens grunnkapital er ved etableringen kr. 1.950.000. Kapitalen utgjør den samlede kapital fra de sammenslåtte legat og fond. § 2.2 Kapitalen… Read more Vedtekter for ”Hivfondet – til hjelp i en vanskelig situasjon”

Fakta om hiv og aids i Norge

De første tilfellene av hiv ble rapportert fra byene New York og San Francisco i 1981, og i årene som fulgte utviklet sykdommen seg til å bli en verdensomspennende epidemi som ble omfattet av stor offentlig interesse, særlig av vestlig presse. Det ble fort klarlagt hvordan sykdommen smittet; fra mor til barn i svangerskapet, ved seksuell omgang og via blodsmitte. På verdensbasis regner FN i dag med at ca. 35 millioner mennesker lever med hivinfeksjon, de fleste i Sør-øst Asia, Amerika og Afrika sør for ekvator. I Norge var det… Read more Fakta om hiv og aids i Norge

Dette er Hivfondet

«Hivfondet – til hjelp i en vanskelig situasjon» er resultatet av en sammenslåing av tre fond/legater som alle hadde som formål å gi støtte til personer med hiv og aids; Henki Hauge Karlsens minnefond, Per Høydahls legat og Det norske hiv-fondet.

Velkommen til Hivfondet

I dag lever rundt 4.000 mennesker med hiv eller aids i Norge. Gledelig nok har antall nysmittede de siste årene blitt redusert i fra et toppår i 2008 med i alt 299 var det i 2017 registrert 213 personer. I alt var det ved årsskiftet 2017-18 registrert 6277 hivpositive i Norge. Mange døde i den tidligere fasen av sykdommens inntreden i Norge, og mange har flyttet ut av landet enten frivillig eller fordi de ble nektet opphold, derfor antar en at 4.000 lever med hiv/aids i Norge pr dags dato.… Read more Velkommen til Hivfondet